รูปภาพชนิดใด ที่สามารถสื่อถึงอารมณ์ได้ดี และถูกใจคนชม

การสื่อสารนั้นมีหลายแบบ อาจเป็นการพูด การใช้ท่าทาง การเขียน หรือสำหรับคนพูดไม่เก่งก็อาจใช้รูปภาพในการสื่อสาร บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่านภาพที่ถ่ายไว้ รูปแบบของรูปภาพ ภาพถ่ายนั้นแม้ว่าจะมีมากมายแต่เมื่อแบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ ๆ แล้วจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบก็คือภาพถ่ายสี และภาพถ่ายขาวดำ การแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพนั้นบรรยายอะไรได้มากกว่าการเขียนหรือแม้แต่คำพูด

รูปภาพ หรือภาพถ่ายสี จะเป็นการดึงเอาความสวยงามของสีสันจากธรรมชาติมาสร้างเป็นอารมณ์ โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา ในการสื่อสารผ่านทฤษฎีสี เพราะเชื่อว่าสีต่าง ๆ นั้นมีอิทธิพลกับความรู้สึก นึกคิดของมนุษย์ โทนสีจึงถูกออกแบบเป็นสีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีม่วง เป็นสีที่มีพลัง กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้ดี แสดงถึงความเกรี้ยวกราด ความโกรธ เร้าใจ ความเป็นอิสรเสรี ทะเยอทะยาน แสดงความเบิกบานสดใส พลังปัญญา และสีโทนเย็น จะแสดงถึงความสงบ เยือกเย็น โดดเดี่ยว เป็นธรรมชาติ หนักแน่น ละเอียดรอบคอบ หรือบ่งบอกถึงความโศกเศร้าก็ได้ ซึ่งการจะสื่อสารออกมาให้รู้สึกถึงอารมณ์ใดนั้นก็จะใช้การผสมผสานกันระหว่างสีโทนเดียวกันหรือต่างโทนกันก็ได้ ปกติแล้วหากใช้รูปภาพ หรือภาพถ่ายที่มีโทนสีเดียวกันมักแสดงถึงความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยผลักดันให้อารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดี การใช้โทนสีที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการใช้สีตรงข้ามกันในการสื่อสารออกมานั้นมักต้องการให้เกิดความโดดเด่นกับประธานของภาพ เพื่อให้ประธานดูมีพลังมากขึ้น แต่ส่วนมากจะไม่ใช้โทนสีแบบครึ่ง ๆ เพราะจะทำให้ภาพไม่มีประธาน มักจะเลือกให้โทนใดโทนหนึ่งเด่นเป็นพิเศษ สีตรงข้ามที่ว่า ไม่ได้มาจากความรู้สึกของช่างภาพแต่พิจารณาได้จากวงล้อแม่สีที่มีโทนสีอยู่ด้านตรงข้ามกันนั่นเอง

ภาพถ่ายขาวดำ หรือจะเป็นโทนซีเปีย เป็นรูปแบบภาพถ่ายที่ต้องการฉุดอารมณ์ให้เกิดพลัง โดยเฉพาะพลังความเหงา ความอ้างว้าง โดดเดี่ยว ความทรงจำเก่า ๆ มีผลกระทบอย่างรุนแรงกับสมอง บางคนเมื่อได้มองภาพถ่ายขาวดำเก่า ๆ ที่อาจมีส่วนที่เหมือนประสบการณ์ในความทรงจำเก่า ๆ ของตัวเองอาจถึงกับน้ำตาไหลได้ง่าย ๆ เลยทีเดียว ความยากของการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพถ่ายขาวดำนั้นก็คือการจัดองค์ประกอบของโทนสีให้เกิดมิติให้ได้จากเพียงแค่ลักษณะของความมืดและสว่างเท่านั้นเอง ความมืดสว่างนี้หากวางองค์ประกอบไว้ได้ดี ผู้มองก็จะเกิดจินตนาการได้เองเลยว่าสิ่งที่มองอยู่นั้นควรจะมีสีใด เพราะสมองจะกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมารูปภาพ ภาพถ่ายขาวดำยังเป็นภาพที่น่าท้าทายในการถ่ายภาพของช่างภาพอีกมากมายด้วยความยากในการถ่าย และความมีเสน่ห์ของภาพอีกด้วย